Vad ska man göra vid akut tandvärk?

Domkyrkan
031-13 51 29
domkyrkan@tandfokus.se
Grönsakstorget
031-13 86 51
goteborg@tandfokus.se
Nol
0303-74 01 67
nol@tandfokus.se
Våghustorget
019-12 83 53
vaghustorget@tandfokus.se
Se vad våra kunder säger om oss!

Vad ska man göra vid akut tandvärk?

Akut tandvärk kan vara en plågsam upplevelse som kräver snabb och effektiv behandling. I denna artikel kommer vi att utforska vad akut tandvärk är och vilka åtgärder som kan vidtas för att lindra smärtan och behandla dess underliggande orsaker. Vi kommer också att diskutera när det är nödvändigt att söka akut tandvård och hur man kan undvika framtida episoder av akut tandvärk.

Vad är akut tandvärk?

Akut tandvärk är en plötslig smärta som uppstår i tänderna eller området runt dem. Det kan vara skarpt, pulserande eller konstant, och det kan påverka ens förmåga att äta, dricka eller utföra dagliga aktiviteter. Att förstå de möjliga orsakerna till akut tandvärk är viktigt för att kunna hantera och behandla det på lämpligt sätt.

Orsaker till akut tandvärk

Det finns flera faktorer som kan leda till akut tandvärk. Här är några vanliga orsaker att vara medveten om:

Karies och hål i tänderna

Karies, eller hål i tänderna, är en vanlig orsak till akut tandvärk. När tandens emalj bryts ned av bakterier kan det leda till att nerven i tanden blir exponerad, vilket resulterar i smärta och känslighet.

Infektion i tandköttet

Tandköttsinfektioner, såsom tandabscesser, kan också orsaka akut tandvärk. Dessa infektioner kan uppstå när bakterier tränger in i tandköttet och orsakar inflammation och svullnad.

Tandfrakturer eller skador

Skador på tänderna, antingen genom en olycka eller genom att bita på något hårt, kan leda till tandfrakturer och akut tandvärk. En trasig tand kan vara mycket smärtsam och kräver omedelbar uppmärksamhet.

Symtom på akut tandvärk

För att kunna identifiera akut tandvärk är det viktigt att vara medveten om de vanligaste symtomen. Dessa kan inkludera:

Skarp smärta vid tuggning eller bett

Om du upplever skarp smärta när du tuggar mat eller när du biter ned på något, kan det vara ett tecken på akut tandvärk. Smärtan kan vara intensiv och bli värre vid tryck.

Känslighet för varmt eller kallt

Känslighet för varma eller kalla drycker och livsmedel kan vara ett tecken på akut tandvärk. Om du upplever en plötslig smärta eller obehag när du äter eller dricker något varmt eller kallt, kan det vara en indikation på att du har akut tandvärk.

Svullnad eller rodnad i tandköttet

Om du märker att ditt tandkött är svullet eller rött runt en specifik tand, kan det vara ett tecken på akut tandvärk och en eventuell infektion. Svullnad och rodnad indikerar att det finns en underliggande problematik som behöver åtgärdas.

Att vara uppmärksam på dessa symtom kan hjälpa dig att identifiera akut tandvärk i ett tidigt skede och vidta lämpliga åtgärder för att lindra smärtan och behandla orsaken.

Omedelbara åtgärder för att lindra akut tandvärk

När akut tandvärk uppstår är det viktigt att kunna agera snabbt för att lindra smärtan. Här är några omedelbara åtgärder som kan hjälpa till att lindra obehaget innan du kan söka professionell tandvård.

Sköljning med varmt saltvatten

En enkel och effektiv metod för att lindra tandvärk är att skölja munnen med varmt saltvatten. Blanda en tesked salt i ett glas varmt vatten och skölj försiktigt munnen i cirka 30 sekunder innan du spottar ut. Saltvatten kan hjälpa till att minska inflammation och lindra smärtan tillfälligt.

Användning av kylpåsar eller istärningar

Att applicera en kylpåse eller en istärning på den drabbade delen av munnen kan hjälpa till att minska svullnad och bedöva området temporärt. Lägg en kylpåse eller en istärning i en handduk och applicera den försiktigt på kinden vid tandvärksområdet i 10 till 15 minuter åt gången. Var noga med att inte applicera direkt på huden för att undvika skador.

Tillfällig smärtlindring med receptfria läkemedel

Om tandvärken är outhärdlig kan du överväga att ta receptfria smärtstillande medel som rekommenderas av din tandläkare eller apotekspersonal. Vanliga alternativ inkluderar paracetamol eller ibuprofen. Läs noggrant igenom och följ doseringsanvisningarna på förpackningen, och rådgör med din läkare eller tandläkare om du är osäker på vilket läkemedel som passar dig bäst.

Genom att vidta omedelbara åtgärder som dessa kan du hjälpa till att minska obehaget av akut tandvärk tills du kan söka professionell tandvård. Kom ihåg att dessa åtgärder endast ger tillfällig lindring och inte behandlar den underliggande orsaken till tandvärken.

När bör du söka akut tandvård?

Vid akut tandvärk är det viktigt att veta när det är nödvändigt att söka akut tandvård för att få rätt diagnos och behandling. Här är några situationer där du bör överväga att omedelbart kontakta en tandläkare:

Svår och ihållande smärta

Om tandvärken är svår och outhärdlig, och de omedelbara åtgärderna inte ger någon lättnad, bör du söka akut tandvård. Svår och ihållande smärta kan indikera ett allvarligare tandproblem som kräver professionell behandling.

Kraftig blödning från munnen

Om tandvärken åtföljs av kraftig blödning från tandköttet eller om du märker att du blöder mycket efter en tandskada eller olycka, bör du omedelbart uppsöka akut tandvård. Det kan finnas en skada på tanden eller tandköttet som kräver snabb intervention.

Svårigheter att svälja eller andas

Om tandvärken är så intensiv att den påverkar din förmåga att svälja eller andas normalt, bör du omedelbart söka akut medicinsk vård. Det kan finnas en allvarligare tand- eller käkrelaterad komplikation som behöver behandlas snabbt.

Infektionssymtom såsom feber och svullna lymfkörtlar

Om tandvärken åtföljs av symtom som feber, svullna lymfkörtlar eller allmän sjukdomskänsla kan det vara ett tecken på en infektion. En infektion i tanden eller tandköttet kan sprida sig till andra delar av kroppen och kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet.

Det är viktigt att lyssna på din kropp och söka akut tandvård när det behövs. Att ignorera eller skjuta upp behandling kan leda till försämrad hälsa och ökat obehag.

Effektiva lösningar för att behandla akut tandvärk

För att hantera akut tandvärk på ett effektivt sätt är det viktigt att söka professionell tandvård. En tandläkare kan utföra en noggrann undersökning, fastställa den underliggande orsaken till tandvärken och rekommendera lämpliga behandlingsalternativ. Här är några effektiva lösningar som kan användas för att behandla akut tandvärk:

Professionell tandvård vid klinik

Att söka professionell tandvård vid en klinik är den bästa metoden för att behandla akut tandvärk. En tandläkare kommer att genomföra en noggrann undersökning av dina tänder och käkar för att fastställa orsaken till tandvärken. Baserat på diagnosen kan tandläkaren rekommendera följande behandlingsalternativ:

Undersökning och diagnos av tandläkaren

Tandläkaren kommer att undersöka dina tänder, tandkött och käkar för att fastställa den underliggande orsaken till tandvärken. Genom att använda avancerad utrustning och tekniker kan tandläkaren identifiera karies, infektioner eller andra problemområden.

Tandbehandlingar för att lindra smärta och behandla orsaken

Beroende på orsaken till tandvärken kan tandläkaren rekommendera olika behandlingar. Exempel på tandbehandlingar för att lindra smärta och behandla orsaken inkluderar:

Fyllningar: Om tandvärken orsakas av karies och hål i tänderna kan tandläkaren utföra en fyllning för att ta bort den skadade delen av tanden och fylla igen hålet med ett tandmaterial.
Rotfyllning: Om tandvärken är resultatet av en infekterad tand eller tandrotsinflammation kan en rotfyllning utföras. Under denna procedur avlägsnas det infekterade pulprummet och rotkanalerna fylls med en antibakteriell material för att lindra smärtan och förhindra vidare infektion.
Tandextraktion: I vissa fall kan det vara nödvändigt att extrahera en tand som orsakar svår och irreparabel smärta. Tandläkaren kommer att utföra en noggrann bedömning och rekommendera tandextraktion endast om det är absolut nödvändigt.

Förebyggande åtgärder för att undvika akut tandvärk i framtiden

Undvikning av hårt tuggande eller skadliga beteenden

Undvik att bita på hårda föremål såsom isbitar, pennor eller naglar, då dessa kan skada tänderna och leda till tandfrakturer. Minska också konsumtionen av sötsaker och sura livsmedel som kan orsaka karies.

Regelbunden tandborstning och användning av tandtråd

Borsta dina tänder minst två gånger om dagen med en fluorerad tandkräm och använd tandtråd dagligen för att ta bort matrester och plack mellan tänderna. Regelbunden rengöring av tänderna minskar risken för karies och tandköttssjukdomar.

Reguljära besök hos tandläkaren för kontroller och rengöringar

Besök din tandläkare regelbundet för att genomgå tandkontroller och rengöringar. Tandläkaren kan upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och vidta åtgärder för att förhindra att de utvecklas till akut tandvärk. Tandläkarbesök bidrar också till att upprätthålla en god munhälsa och förebygga tandproblem.

Genom att följa dessa förebyggande åtgärder kan du minska risken för akut tandvärk och behovet av akut tandvård i framtiden.

Stöd och rådgivning för att hantera akut tandvärk

Att uppleva akut tandvärk kan vara mycket stressande och skrämmande. Här är några sätt att få stöd och rådgivning för att hantera situationen:

Tandläkarens råd för smärtlindring hemma

Kontakta din tandläkare för att få råd om smärtlindring hemma. Tandläkaren kan ge dig rekommendationer om receptfria smärtstillande medel eller huskurer som kan hjälpa till att lindra smärtan tills du kan få professionell behandling.

Information om tandläkarens akutvårdstider och kontaktuppgifter

Se till att ha tillgång till tandläkarens akutvårdstider och kontaktuppgifter. På så sätt kan du snabbt nå dem om du behöver omedelbar tandvård för din akuta tandvärk. Tandläkaren kan ge dig råd över telefon eller boka en akuttid för dig.

Vanliga frågor och svar om akut tandvärk och dess behandling

Få svar på vanliga frågor om akut tandvärk och dess behandling. Tandläkarens webbplats eller andra pålitliga källor kan ge information om vanliga symtom, behandlingsalternativ och förebyggande åtgärder för akut tandvärk.

Att ha tillgång till stöd och rådgivning kan hjälpa dig att känna dig tryggare och mer förberedd för att hantera akut tandvärk.

Vanliga misstag att undvika vid akut tandvärk

Vid hantering av akut tandvärk är det viktigt att undvika följande vanliga misstag:

Ignorera eller skjuta upp behandling

Att ignorera eller skjuta upp behandling av akut tandvärk kan leda till försämrad hälsa och ökat obehag. Det är viktigt att söka professionell tandvård så snart som möjligt för att få rätt diagnos och behandling.

Användning av receptfria läkemedel utan rådgivning

Att ta receptfria smärtstillande läkemedel utan att rådgöra med en tandläkare eller apotekspersonal kan vara riskabelt. Vissa läkemedel kan ha biverkningar eller interagera med andra mediciner du tar. Rådgör alltid med en professionell innan du tar något läkemedel.

Försöka självbehandla utan professionell hjälp

Att försöka självbehandla akut tandvärk utan professionell hjälp kan vara farligt och leda till försämrad hälsa. Hembehandlingar kan ge tillfällig lindring, men det är viktigt att få en korrekt diagnos och behandling från en tandläkare för att hantera orsaken till tandvärken.

Genom att undvika dessa vanliga misstag kan du säkerställa att du tar rätt åtgärder för att behandla din akuta tandvärk på ett effektivt och säkert sätt.

Vårdalternativ för akut tandvärk

Om du upplever akut tandvärk och inte har möjlighet att omedelbart besöka en tandläkare, finns det några vårdalternativ att överväga:

Tandvård på jourmottagningar

Många städer har jourmottagningar där man kan få akut tandvård utan att behöva boka tid i förväg. Dessa jourmottagningar är vanligtvis tillgängliga utanför vanliga arbetstider och kan behandla akuta tandproblem.

Akut tandvård på sjukhus

Vissa sjukhus har akutmottagningar som kan hantera akut tandvärk i nödsituationer. Kontakta ditt lokala sjukhus för att få information om akut tandvårdstjänster de erbjuder.

Tandvård via telefonrådgivning

I vissa fall kan du få rådgivning över telefon från en tandläkare eller annan tand specialist. De kan ge dig råd om smärtlindring och ge vägledning om när det är nödvändigt att söka akut tandvård.

Att vara medveten om dessa vårdalternativ kan vara till hjälp om du inte kan få omedelbar tandläkarvård och behöver lindra smärtan.

Vikten av att ha en tandläkare som man litar på

En viktig faktor för att hantera akut tandvärk och förebygga framtida problem är att ha en pålitlig tandläkare som du känner förtroende för. Att etablera en långsiktig relation med din tandläkare kan ge flera fördelar:

Fördelar med att etablera en långsiktig relation med sin tandläkare
 • Kontinuitet i vården: Genom att besöka samma tandläkare regelbundet kan du skapa en kontinuitet i vården. Tandläkaren blir bekant med din tandvårdshistorik och kan ge skräddarsydd vård utifrån dina specifika behov.
 • Förtroende och trygghet: Genom att ha en etablerad relation med din tandläkare kan du bygga upp förtroende och känna dig trygg i att du får bästa möjliga vård. Det blir lättare att diskutera dina bekymmer och följa deras råd och rekommendationer.
 • Tidig upptäckt av problem: Genom regelbundna tandläkarbesök kan potentiella problem upptäckas i ett tidigt skede. Tandläkaren kan identifiera riskfaktorer och vidta åtgärder innan de utvecklas till ett allvarligare tillstånd.
Hur man väljer en pålitlig tandläkarklinik

När du letar efter en pålitlig tandläkarklinik finns det några faktorer att överväga:

 • Erfarenhet och kompetens: Kontrollera tandläkarens erfarenhet och utbildning. Se till att de är licensierade och har expertis inom olika områden inom tandvård.
 • Goda patientrecensioner: Läs patientrecensioner och omdömen om tandläkarkliniken för att få en uppfattning om deras rykte och kvalitet på vård.
 • Tillgänglighet och kommunikation: Se till att kliniken är lättillgänglig och har bra kommunikation. Du vill ha en tandläkare som är tillgänglig för akuta behov och kan svara på dina frågor och bekymmer.

Att välja en pålitlig tandläkare och klinik kan ge dig den trygghet och vård du behöver för att hantera akut tandvärk och upprätthålla god tandhälsa.

Sammanfattning och viktiga poäng att komma ihåg vid akut tandvärk

Vid akut tandvärk är det viktigt att agera snabbt för att lindra smärtan och behandla orsaken. Här är några viktiga poäng att komma ihåg:

 • Akut tandvärk kan ha flera orsaker, inklusive karies, tandköttsinfektioner och tandfrakturer.
 • Symtom på akut tandvärk kan inkludera skarp smärta, känslighet för varmt eller kallt och svullnad i tandköttet.
 • Omedelbara åtgärder såsom sköljning med varmt saltvatten, användning av kylpåsar och tillfällig smärtlindring med receptfria läkemedel kan ge lindring.
 • Vid svår smärta, kraftig blödning, svårigheter att svälja eller andas, och infektionssymtom bör akut tandvård sökas omedelbart.
 • Effektiva lösningar för att behandla akut tandvärk inkluderar professionell tandvård vid en klinik och förebyggande åtgärder för att undvika framtida problem.
 • Att ha en pålitlig tandläkare och etablera en långsiktig relation med dem är viktigt för kontinuitet i vården och förtroende.
 • Vid akut tandvärk är det viktigt att undvika vanliga misstag såsom att ignorera behandling och försöka självbehandla utan professionell hjälp.
 • Det finns flera vårdalternativ för akut tandvärk, såsom jourmottagningar, akut tandvård på sjukhus och tandvård via telefonrådgivning.
 • Att välja en pålitlig tandläkare och klinik är viktigt för att få rätt vård och behandling.
 • Slutligen är det viktigt att sammanfatta och påminna om de viktigaste poängen vid akut tandvärk, inklusive att söka snabb vård, förebygga framtida problem och undvika vanliga misstag.

Genom att vara medveten om dessa punkter och ta rätt åtgärder kan du effektivt hantera akut tandvärk och upprätthålla en god tandhälsa. Kom ihåg att söka professionell tandvård för en korrekt diagnos och behandling av din akuta tandvärk. Akut tandvärk måste inte alltid vara en plågsam och långvarig upplevelse.

Om du lider av akut tandvärk och behöver akut tandvård, boka tid direkt

Via telefon:

Telefonnummer Grönsakstorget: 031-13 86 51
Telefonnummer Domkyrkan: 031-13 51 29
Telefonnummer Nol: 0303-74 01 67

eller boka tid online:

Tidsbokning Grönsakstorget
Tidsbokning Domkyrkan
Tidsbokning Nol

Läs mer om akut tanvård på Tandfokus

Tandproblem som kräver akut hjälp

Om du upplever något av följande symtom är det viktigt att söka akuttandvård så snart som möjligt:

Smärta i tanden

Om du upplever en plötslig och intensiv tandvärk kan detta indikera en allvarlig tandinfektion eller tandproblem som kräver omedelbar behandling. Tandvärk kan vara ett tecken på att din tandnerv har skadats eller att du har en tand som är inflammerad eller infekterad. Om du har feber i samband med tandvärken kan detta också indikera en allvarlig infektion.

Svullnad i tandköttet

Om du upplever svullnad i tandköttet kan detta vara ett tecken på tandinfektion eller tandproblem. Svullnad i tandköttet kan också leda till feber, obehag och smärta, och det är viktigt att du söker akuttandvård så snart som möjligt för att undvika allvarligare komplikationer.

Förlorad tand

Om du har förlorat en tand till följd av ett trauma eller skada är det viktigt att du söker akuttandvård så snart som möjligt. Ju snabbare du kan få hjälp desto större chanser finns det för att rädda tanden. Om du inte kan hitta tanden kan det också hjälpa att ta med dig den till din tandläkare.

Skadad tand

Om du har en skadad tand, till exempel en sprucken eller avbruten tand, är det viktigt att du söker akuttandvård så snart som möjligt. Skadade tänder kan orsaka smärta och obehag, och de kan också leda till allvarligare problem om de inte behandlas snabbt.

Hur du kan förbereda dig inför akuttandvård

Att vara förberedd inför akuttandvård kan göra hela processen mindre stressande och hjälpa till att säkerställa att du får den bästa möjliga behandlingen. Här är några tips för hur du kan förbereda dig inför ditt besök hos oss:

Ha ett telefonnummer nära till hands

Att ha vår telefonnummer nära till hands kan göra det enklare att söka akuttandvård när du behöver det som mest. Skriv ner vårt telefonnummer och placera det på en lättåtkomlig plats, till exempel på kylskåpet eller i din telefonkontaktlista.

Förbered information om din tandhistorik

Att ha information om din tandhistorik till hands kan hjälpa oss att ge dig den bästa möjliga behandlingen. Skriv ner information om tidigare tandproblem, operationer och behandlingar du har genomgått. Om du har några medicinska tillstånd som kan påverka din tandhälsa, var noga med att informera oss om det.

Ta med nödvändiga dokument till besöket

Att ta med nödvändiga dokument till besöket kan hjälpa oss att behandla dig mer effektivt. Ta med ditt ID-kort eller pass och din tandförsäkringsinformation om du har det. Om du har tidigare tandjournaler kan det också vara till hjälp att ta med dem.

Vår akuttandvårdstjänst

När du söker akuttandvård hos oss kan du förvänta dig att få den bästa möjliga tandvården när du behöver den som mest. Vi är specialiserade på akuttandvård och vi har lång erfarenhet av att behandla akuta tandproblem av alla slag. Här är vad du kan förvänta dig vid ditt besök hos oss:

Vid ditt akuta besök

Vid ditt akuta besök kommer vi att utföra en grundlig undersökning av dina tänder och munhåla för att fastställa problemet och skapa en behandlingsplan. Vi kommer också att ge dig råd om hur du kan hantera smärtan och obehaget medan du väntar på behandling.

Vår metodik vid akuta tandproblem

Vår metodik vid akuta tandproblem är att agera snabbt och effektivt för att minimera smärtan och undvika allvarligare komplikationer. Vi kommer att utföra nödvändiga behandlingar för att rädda din tand och återställa din tandhälsa så snabbt som möjligt.

Vårt team av erfarna akuttandläkare

Vårt team av tandläkare och tandhygienister är kvalificerade och erfarna inom akuttandvård. Vi arbetar hårt för att ge dig den bästa möjliga tandvården när du behöver det som mest. Vi är välutrustade med den senaste teknologin och arbetar med en hög standard av tandvård för att säkerställa att du får den bästa möjliga behandlingen.

Modern utrustning och teknik

Vi använder oss av moderna tekniker och utrustning för att säkerställa att du får den bästa möjliga tandvården. Vi använder avancerade verktyg för att diagnostisera och behandla dina tandproblem så snabbt och effektivt som möjligt.

Den bästa möjliga tandvården när du behöver det som mest.

Vi är en dedikerad tandläkarklinik som är specialiserad på akuttandvård och vi är stolta över att ha hjälpt många patienter i Göteborg med deras tandproblem. Vi förstår att tandvärk och tandtrauma kan orsaka mycket oro och ångest, och vi strävar efter att skapa en trygg och bekväm miljö där du kan känna dig helt avslappnad och trygg.

Vår erfarenhet inom akuttandvård

Vi har lång erfarenhet av att behandla akuta tandproblem av alla slag, och vi har sett allt från småskador till allvarliga tandinfektioner. Vi är välutrustade med den senaste teknologin och vi arbetar med en hög standard av tandvård för att säkerställa att du får den bästa möjliga behandlingen. Vårt team av tandläkare och tandhygienister är kvalificerade och erfarna inom akuttandvård, och vi ser fram emot att hjälpa dig med dina tandproblem.

Vanliga frågor om akuttandvård

Att söka akuttandvård kan vara en stressande upplevelse. Här är svar på några vanliga frågor om akuttandvård för att hjälpa dig att känna dig mer informerad och trygg när du söker hjälp för dina tandproblem.

Hur snabbt kan jag få en tid för akuttandvård?

Vi förstår att tid är av yttersta vikt när det gäller akuta tandproblem. Vi strävar efter att ge våra patienter så snabb service som möjligt och vi försöker alltid att få in akuta patienter så snabbt som möjligt. Ring oss direkt om du har akuta tandproblem så att vi kan hjälpa dig så snabbt som möjligt.

Kommer jag behöva betala extra för akuttandvård?

Vi tar inte ut extra kostnader för akuttandvård. Vi försöker alltid att hålla våra priser rimliga och vi erbjuder olika betalningsalternativ för att göra det lättare för dig att få den tandvård du behöver.

Hur kan jag undvika att behöva akuttandvård i framtiden?

Det finns flera saker du kan göra för att undvika att behöva akuttandvård i framtiden. Här är några tips:

 • Borsta och använd tandtråd regelbundet för att undvika karies och tandproblem.
 • Undvik hårda livsmedel och undvik att tugga på isbitar för att undvika att skada tänderna.
 • Använd en tandskydd när du utövar sport för att skydda dina tänder från skador.
 • Besök din tandläkare regelbundet för rutinkontroller och tandrengöringar för att upptäcka problem i tid.

Kontakta oss för mer information

Om du har akuta tandproblem eller vill lära dig mer om vår akuttandvårdstjänst, kontakta oss idag för mer information eller för att boka en tid. Vi är här för att hjälpa dig med dina tandproblem och ge dig den bästa möjliga tandvården när du behöver den som mest.

Tillgång till akuttandvård ger trygghet

Att ha tillgång till akuttandvård kan ge en känsla av trygghet, särskilt när det gäller oro för tandproblem som kan orsaka smärta och obehag. När du vet att du kan söka hjälp för dina tandproblem när som helst kan det hjälpa till att minska stress och oro. Dessutom kan snabb behandling av tandproblem minska risken för allvarliga komplikationer och hjälpa till att rädda din tandhälsa på lång sikt.

Vi på Tandfokus förstår hur viktigt det är att ha tillgång till akuttandvård när man behöver det som mest. Vi arbetar hårt för att ge våra patienter snabb och effektiv akuttandvård så att de kan känna sig trygga och säkra.

Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera användningen av webbplatsen och assistera i våra marknadsföringsinsatser. För att läsa mer om vår cookie-policy, klicka här.