Frågor & Svar

Dyker det upp frågor inför ditt tandläkarbesök kan svaren finnas här på vår sida med vanliga frågor & svar.

Vad beror dålig andedräkt på?

Den vanligaste orsaken till dålig andedräkt är att man har bakteriebeläggningar (plack) runt tänderna eller på tungan. Därför är det viktigt att du håller rent i munnen. Det är bra att borsta alla tandytor rena morgon och kväll, och med tandtråd kan du få bort plack mellan tänderna. Det är inte nödvändigt att skrapa tungan om det inte finns någon beläggning och om andedräkten är fräsch.

Gör en rotfyllning ont?

En rotfyllning är sällan smärtsam. Om pulpan är död och inflammation i käkbenet har uppstått, behövs oftast ingen bedövning för rotbehandling. Vid diagnosen pulpit, det vill säga inflammation i pulpan, kan en tand vara svårbedövad. Det finns olika metoder att lägga bedövning för att kunna utföra en smärtfri behandling.

Hur många besök behövs vid en rotfyllning?

Beroende på svårighetsgraden och diagnosen kan behandlingen kräva en-två eller tre besök.

Hur gör man en rotfyllning?

Kanalsystemet i en tand görs rent både mekanisk och kemisk. Därefter formas och vidgas kanalerna. Sedan fyller man kanalsystemet med rotfyllningsmaterial. Ibland behöver man använda ett antibakteriellt medel i kanalerna mellan behandlingarna.

Hur lång tid tar det att göra implantat?

När en tand tagits bort kan i vissa fall en titanskruv sättas i hålet efter tanden, men oftast måste man vänta tills området är helt infektionsfritt, och tillräcklig mängd ben har återbildats då inflammationen gjort att benmängden reducerats. Ofta måste man vänta flera månader. När skruven väl satts på plats, måste den läka fast, vanligen under ett par månader. Även här skiljer det sig mycket från fall till fall, där implantaten under vissa förutsättningar kan belastas direkt, medan man andra gånger måste vänta i bortåt ett halvår innan en krona kan komma på plats.

Är det vanligt att implantat lossnar?

Tyvärr händer det att implantat inte växer fast. Det händer grovt räknat i ett fall på hundra. Oftast, men inte alltid, har prognosen i dessa fall bedömts som osäker redan vid operationstillfället. Tandimplantat kan precis som riktiga tänder drabbas av infektion. Parodontit (tandlossning) på implantat heter periimplantit, och behandlas på ungefär samma sätt. Oftast kan infektionen botas, men ibland går det så långt att implantatet lossnar eller måste tas bort. Det är mycket oftare rökare som drabbas än icke-rökare.

Hur fungerar det statliga tandvårsstödet?

Barn och ungdomar upp till och med 23 år gamla är berättigade till kostnadsfri tandvård. Detta gäller såväl akut tandvård som regelbundna undersökningar.

För vuxna patienter över 23 år som är inskrivna hos försäkringskassan så finns det statliga tandvårdsstödet som tar en del av tandvårdskostnaden vid mer kostsamma behandlingar.

Första juli varje år får de som är inskrivna i Försäkringskassan ett allmänt tandvårdsbidrag. Mellan åldrarna 23-29 samt 65+ så är bidraget på 600:- per år. Mellan åldrarna 30-64 så är bidraget på 300:- per år. Detta bidrag är fritt för varje individ att använda till tandvård som de själva önskar. Man kan spara ett bidrag och använda två vid ett och samma besök.

Utöver det allmänna tandvårdsbidraget finns även högkostnadsskyddet. Det utgår ifrån referenspriser vilket är ett riktpris för den del av behandlingen som staten står för. Det finns tre högkostnadsskyddsnivåer:

0-3000:- betalar patienten 100%.
3000-15 000:- betalar patienten 50% och försäkringskassan 50%.
Över 15 000:- betalar patienten 15% och försäkringskassan 85%.
Observera att alla kostnader över referenspriserna betalas till 100% av patienten. Mer information om det statliga tandvårdsstödet finns på https://www.forsakringskassan.se/privatperson/tandvard/tandvardsstod

Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera användningen av webbplatsen och assistera i våra marknadsföringsinsatser. För att läsa mer om vår cookie-policy, klicka här.