Operation av visdomstand

Operation av Visdomstand hos Tandfokus

Grönsakstorget
031-13 86 51
goteborg@tandfokus.se
Nol
0303-74 01 67
nol@tandfokus.se
Domkyrkan
031-13 51 29
domkyrkan@tandfokus.se
Se vad våra kunder säger om oss!

På Tandfokus förstår vi vikten av en trygg och kompetent hantering när det kommer till operation av visdomständer. Med vår expertis ser vi till att ge dig den bästa möjliga vården, oavsett dina individuella behov.

Visdomständer – De komplexa tänderna längst bak


Visdomständer är de sista att bryta igenom i vår mun, oftast under sena tonåren eller tidiga 20-årsåldern. På grund av deras placering, djupt i käkarna, kan dessa tänder orsaka en rad besvär, inklusive inflammation, infektion eller potentiell skada på framförvarande tand. De kan vara svåra att hålla rena, vilket leder till ökad risk för karies och andra problem.


När och varför behöver visdomständer opereras?
Det finns flera skäl till varför en visdomstand kan behöva opereras:
- Felaktig placering: En visdomstand som växer snett eller inte helt har brutit igenom kan störa närliggande tänder.
- Infektion eller inflammation: Partiellt frambrutna visdomständer kan leda till inflammation och lokal infektion, känt som perikoronit, där bakterier ansamlas under tandköttet.
- Retinerad tand: Om tanden inte har brutit igenom tandköttet alls, kan den ligga kvar och potentiellt orsaka problem.

Med modern teknik och expertkunskap säkerställer vårt team på Tandfokus att varje operation sker med minimalt obehag för patienten.

Hur operationen går till
Operationen utförs under höggradigt rena förhållanden, ofta under lokalbedövning. Beroende på visdomstandens position och orsak till operation, kan ingreppet variera. Vårt team ser alltid till att patienten är bekväm och informerad genom hela processen.

Efter operationen: Läkning och eftervård
Efter en operation av visdomstand kan man uppleva svullnad, smärta eller besvär att gapa. Dessa symptom förbättras oftast inom några dagar. Rätt eftervård är nyckeln till en snabb och smidig återhämtning. Hos Tandfokus ger vi tydliga råd och rekommendationer för att säkerställa en så lindrig läkningsprocess som möjligt.


Komplikationer och försiktighet
Som med alla kirurgiska ingrepp finns det en risk för komplikationer. Vi på Tandfokus prioriterar att upplysa våra patienter om potentiella risker, och vår expertis minimerar dessa risker. Rökning kan försvåra läkningen, så det rekommenderas att undvika rökning efter operation.
Om du misstänker problem med dina visdomständer eller vill konsultera med någon om möjligheten för operation, är Tandfokus här för att hjälpa till. Med våra erfarna tandläkare och moderna faciliteter är du i trygga händer. Lita på oss för expertvård med en personlig touch.