Rotfyllning

Rotfyllning: Rädda Din Tand genom Effektiv Behandling

Grönsakstorget
031-13 86 51
goteborg@tandfokus.se
Nol
0303-74 01 67
nol@tandfokus.se
Domkyrkan
031-13 51 29
domkyrkan@tandfokus.se
Se vad våra kunder säger om oss!

Rotfyllning är en tandvårdsbehandling som syftar till att rädda en tand vars pulpa, det inre mjuka vävnaderna och nerverna, har blivit infekterad eller skadad. Det är en effektiv metod för att lindra smärta och bevara tanden, vilket undviker att extrahera den och därmed bibehåller tandens funktion och struktur.

Fördelar med Rotfyllning:

Smärtlindring:

Rotfyllning eliminerar den smärta och det obehag som är förknippade med tandinfektioner eller skador på tandnerven.

Tandbevarande:

Genom rotfyllning kan tanden räddas och dess ursprungliga struktur och funktion bibehållas, vilket undviker behovet av tandextraktion.

Förebyggande av Infektion:

Rotfyllning hindrar en infektion från att sprida sig vidare i tanden och till andra delar av munnen.

Estetiskt Tillfredsställande:

Rotfyllning gör att tanden behåller sin naturliga estetik och hjälper till att bevara ditt leende intakt.

Processen för Rotfyllning:

Undersökning och Diagnos:

Tandläkaren utför en noggrann undersökning och tar röntgenbilder för att bedöma skadan och bestämma om rotfyllning är nödvändig.

Bedövning:

För att säkerställa att du är bekväm och smärtfri under behandlingen ges lokalbedövning.

Tillgång till Pulprummet:

Tandläkaren gör en öppning i tanden för att komma åt pulprummet där den infekterade pulpan finns.

Rotfyllningsproceduren:

Den infekterade eller döda pulpan avlägsnas, och tandläkaren rengör och fyller rotkanalen med ett tandvänligt material.

Förslutning och Återuppbyggnad:

Efter att rotkanalen har fyllts, förseglas tanden noggrant och återuppbyggs med en lagning eller krone för att stärka tandstrukturen.

Uppföljning:

Efter rotfyllningen övervakas tanden noggrant för att säkerställa att behandlingen var framgångsrik och att tanden fungerar som den ska.

Rotfyllning är en skonsam och effektiv behandling som kan rädda dina tänder från allvarliga komplikationer. Kontakta vår tandläkarklinik för en bedömning och diskussion om rotfyllning för att rädda och bevara din tandhälsa.