Sömnapné

Hantera Sömnapné med expertis från Tandfokus

Grönsakstorget
031-13 86 51
goteborg@tandfokus.se
Nol
0303-74 01 67
nol@tandfokus.se
Domkyrkan
031-13 51 29
domkyrkan@tandfokus.se
Se vad våra kunder säger om oss!

På Tandfokus tar vi sömnapné på allvar och erbjuder specialiserade behandlingar för att förbättra din sömn och övergripande hälsa. Vårt team av experter är här för att hjälpa dig förstå och effektivt behandla din sömnapné.


Vad är sömnapné?


Sömnapné är en störning som karakteriseras av upprepade andningsuppehåll under sömnen. Det finns två huvudtyper av sömnapné: Obstruktiv sömnapné (OSA), den vanligaste formen, och central sömnapné (CSA). OSA inträffar när luftvägarna blockeras under sömn, medan CSA beror på att hjärnan inte skickar korrekta signaler för att styra andningen.


Symptom på sömnapné
Vanliga symptom inkluderar högljudd snarkning, upprepade uppvak under natten, muntorrhet vid uppvaknande, och överdriven trötthet under dagen. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa tecken, då obehandlad sömnapné kan leda till allvarliga hälsoproblem.


Riskfaktorer och orsaker
Riskfaktorer för OSA inkluderar övervikt, rökning, alkoholkonsumtion, hög ålder och vissa mediciner. Fysiska faktorer som trånga luftvägar, stor tunga eller sned nässkiljevägg kan också bidra.


Diagnos och utredning
Att diagnostisera sömnapné kräver noggrann utredning, ofta med hjälp av sömnregistrering. Om du misstänker att du lider av sömnapné bör du söka medicinsk rådgivning för en korrekt diagnos och behandlingsplan.


Behandlingsalternativ
- Snarkskena/Antiapnéskena: Denna anpassade munanordning främjar öppna luftvägar genom att föra fram underkäken, vilket minskar snarkningar och förbättrar luftflödet.
- CPAP-behandling: En CPAP-mask används under sömnen för att ge kontinuerligt lufttryck och hålla luftvägarna öppna.


Vårt engagemang
På Tandfokus är vi engagerade i att erbjuda individanpassade lösningar för din sömnapné. Vi arbetar nära varje patient för att hitta den mest effektiva och bekväma behandlingen, med målet att förbättra både din sömnkvalitet och allmänna hälsa.


Förebyggande och livsstilsförändringar
Utöver medicinsk behandling kan livsstilsförändringar vara avgörande. Att upprätthålla en hälsosam vikt, undvika rökning och alkohol, samt sova i en optimal position, kan alla bidra till att minska symtomen på sömnapné.